Slide Odborný garant produktu Vystri sa!® MUDr. Ján Krekáň, CSc. ,, Vo svojej praxi som sa stretol s množstvom metód a pomôcok
proti chybnému držaniu tela. "
,, Zdravotnícka pomôcka Vystri sa!® ma presvedčila svojimi
výsledkami a liečivým efektom. "

Mechanická funkcia výrobku Dr.Vystrisa! určená na zdravotnícke účely bola testovaná vedcami Slovenskej akadémie vied. Účelom skúšky bolo stanovenie vybraných pracovných charakteristík v ťahu stužujúcich lineárnych prvkov zhotovených na báze elastánu a polyesteru pri krátkodobom a opakovanom namáhaní. Vedecké testy dokázali, že kvalita výrobku Dr.Vystrisa! je na najvyššej možnej úrovni a nosnosť mechanického ťahu výrobku je až do 220 kg.

Zhotoviteľ: Ústav stavebníctva a architektúry Slovenská akadémia vied -Oddelenie konštrukcií mechanické laboratórium

Sídlo: Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 03

Zhotovitelia: Martin Križma PhD., Mgr. Jaromír Petržela, PhD. Oľga Adamcová

Metodika skúšok aj spôsob vyhodnotenia boli konzultované s odborníkom z odboru stavebnej mechaniky, znalcom prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozefom Sumcom, DrSc.