Mechanická funkcia výrobku určená pre zdravotnícke účely bola testovaná vedcami SAV. Účelom skúšky bolo stanovenie vybraných pracovných charakteristík v ťahu stužujúcich lineárnych prvkov zhotovených na báze elastanu a polyesteru pri krátkodobom a opakovanom namáhaní. Vedecké testy dokázali, že kvalita výrobku je na najvyššej možnej úrovni a nosnosť mechanického ťahu výrobku je až do 220 kg.

 

Zhotoviteľ:
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied
Oddelenie konštrukcií
Mechanické laboratórium
Dúbravská cesta 9
Bratislava 845 03
Zhotovitelia: Ing. Martin Križma PhD., Mgr. Jaromír Petržela, PhD. Oľga Adamcová

Metodika skúšok aj spôsob vyhodnotenia boli konzultované s odborníkom z odboru stavebnej mechaniky, znalcom prof. Mgr. RNDr. Ing. Jozef Sumec, DrSc.